જોડણી
ખોટી જોડણી શોધો.

જીલ્લા પ્રમુખ
નિર્જન
દુર્ગુણ
રાંધણિયું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

જોડણી
ખોટી જોડણી શોધો.

પ્રણયીની
વૈતાલિક
લખલૂટ
વિપિન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

જોડણી
ખોટી જોડણી શોધો.

ઊતીર્ણ
કરિયાણું
ખોળિયું
કનિષ્ઠ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

જોડણી
સાચી જોડણી શોધો.

વિજિગીષા
વીજગિષા
વિજીગિસા
વિજિગિષા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

જોડણી
ખોટી જોડણી શોધો.

જિપ્સી
અવિધિપુર:સર
શરમિંદું
નિરોપયોગી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP