બાયોલોજી (Biology)
વિજ્ઞાનની કઈ શાખા સજીવોના અભ્યાસ, ઓળખ અને પારસ્પરિક સંબંધો માટે અગત્યની છે ?

દેશધર્મવિદ્યા
જીવવિજ્ઞાન
ગર્ભવિદ્યા
વર્ગીકરણવિદ્યા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોઈ પણ વિસ્તારની જૈવવૈવિધ્યની જાળવણી માટે સૌથી અસરકારક પદ્ધતિ કઈ છે ?

વનસ્પતિ ઉદ્યાનના સર્જન દ્વારા
પેશીસંવર્ધન પદ્ધતિ દ્વારા
આરક્ષિત જૈવવારણના નિર્માણ દ્વારા
બીજ બેંકના વિકાસ દ્વારા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોષકેન્દ્રની રચનામાં કોનો સમાવેશ થાય છે ?

આપેલ તમામ
રંગસૂત્રદ્રવ્ય
કોષકેન્દ્રપટલ
કોષકેન્દ્રીકા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સૂક્ષ્મતંતુઓ કયા દ્રવ્યના બનેલા છે ?

ટ્યુબ્યુલીન
એક્ટિન
કેરેટીન
માયોસીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ગર્ભીયકોષો તેનાં વિશિષ્ટ કાર્યોને અનુલક્ષીને પરિવર્તન થાય તેને શું કહે છે ?

વિકાસ
વિભેદન
વિઘટન
ફલન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
લાઈકેન અલિંગી પ્રજનન કોના દ્વારા કરે છે ?

ચલબીજાણુ
અચલબીજાણુ
પલિધબીજાણુ
એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP