જોડણી
સાચી જોડણી શોધો.

પ્રશ્રાતાપ
પશ્રાત્તાપ
પ્રશ્રાતપ
પશ્રાતાપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

જોડણી
ખોટી જોડણી શોધો.

કાળાંભૂરાં
કેસૂડો
નિમિત્ત
અર્ધનિમિલિત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

જોડણી
ખોટી જોડણી શોધો.

કામિની
કરોળિયો
ખૂબસૂરત
ઉત્પતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

જોડણી
નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચી જોડણી શોધો.

કિમીયો
પિયુષ
નીતિરિતિ
રત્નચિંતામણિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

જોડણી
ખોટી જોડણી શોધો.

લખલૂટ
વિપિન
પ્રણયીની
વૈતાલિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP