બાયોલોજી (Biology)
ફયુમિગેશન પદ્ધતિ કોની સામે રક્ષણ પૂરું પાડતી પ્રક્રિયા છે ?

લીલ, કીટક, ભેજ
લીલ, ફૂગ, સુકારો
ફૂગ, લીલ, ભેજ
ફુગ, કીટક, ભેજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ત્રિખંડી હૃદય ધરાવતાં પ્રાણીમાં કોનો સમાવેશ થાય છે ?

મગર
લેબિયો
કટલા
સાલામાન્ડર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચે પૈકી જે સજીવશરીરમાં કાર્બનિક દ્રવ્ય તરીકે વર્તતા નથી ?

ઉત્સેચક
અંતઃસ્ત્રાવ
ન્યુક્લિઓટાઈડ
ખનીજક્ષાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
તમાકુમાં કિર્મિર રોગ માટેના રોગકારક સજીવ ટી. એમ. વી. છે તેવું કોણે દર્શાવ્યું ?

પાશ્વર
આઈકલર
ડાયનર
ઈવાનોવ્સકી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
શરીરમાં પ્રોટીન નું સંશ્લેષણ અને પ્રોટીનનું પાચન એ કેવી પ્રક્રિયાઓ છે ?

અપચય, ચય
વિઘટન, ચય
અપચય, વિઘટન
ચય, અપચય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સંતૃપ્ત ફેટીએસિડ માટે અસત્ય વિધાન કયું છે ?

તે કેટલાક ક્રમિક કાર્બન પરમાણુને દ્વિબંધથી પણ જોડે છે.
પામિટીક ઍસિડ સંતૃપ્ત ફેટીઍસિડ તરીકે વર્તે છે.
તે લિપિડના બંધારણમાં ઉપયોગી છે.
તે હાઈડ્રોજન ગ્રહણ કરવાની ક્ષમતા ધરાવતા નથી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP