ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
26 જાન્યુઆરી 2001નો ભૂકંપ જાણે શિવનું તાંડવનૃત્ય ભાષા શાસ્ત્રમાં આ કયો અલંકાર છે ?

ઉપમા
અનન્વય
વ્યતિરેક
ઉત્પ્રેક્ષા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
કયું વાક્ય સાચું ?

દરેકે વિદ્યાર્થીઓને...
દરેક વિદ્યાર્થીઓને...
દરેક વિદ્યાર્થીને...
દરેક-દરેક વિદ્યાર્થીઓને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP