Talati cum Mantri Exam Paper (12-02-2017) (NS-1-3)
સંયોજકનો પ્રકાર લખો : 'સહુ બજાર તરફ જતા હતા પણ એ ઘર તરફ ચાલ્યો.'

પરિણામવાચક
વિરોધવાચક
સમુચ્ચયવાચક
શરતવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati cum Mantri Exam Paper (12-02-2017) (NS-1-3)
રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનાર ગુજરાતના ખેલાડીને ગુજરાત સરકાર દ્વારા કયો એવોર્ડ આપવામાં આવે છે ?

એકલવ્ય એવોર્ડ
શ્રી રવિશંકર રાવલ એવોર્ડ
જયભિખ્ખુ એવોર્ડ
શ્રી મગનભાઈ દેસાઈ એવોર્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP