બાયોલોજી (Biology)
જીવંત સજીવોના અભ્યાસને શું કહે છે ?

ભૌતિકવિજ્ઞાન
રસાયણ વિજ્ઞાન
જીવવિજ્ઞાન
એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોઈ પણ વિસ્તારની જૈવવૈવિધ્યની જાળવણી માટે સૌથી અસરકારક પદ્ધતિ કઈ છે ?

વનસ્પતિ ઉદ્યાનના સર્જન દ્વારા
બીજ બેંકના વિકાસ દ્વારા
આરક્ષિત જૈવવારણના નિર્માણ દ્વારા
પેશીસંવર્ધન પદ્ધતિ દ્વારા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
લિપિડ ક્યા બંધની હાજરીનો સૂચક છે ?

એસ્ટર બંધ
ગ્લાયકોસિડીક બંધ
હાઈડ્રોજન બંધ
ફોસ્ફોડાય એસ્ટર બંધ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
દરેક જૈવરાસાયણિક પ્રક્રિયા થવા માટે શું અનિવાર્ય છે ?

સક્રિય શક્તિ સ્તર
આપેલ તમામ
ત્રિપરિમાણીય સ્વરૂપ
ક્રિયાશીલ સ્થાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
DNA ના ખંડમાં 120 એડેનીન અને 120 સાયટોસીન બેઈઝ છે તે આ ખંડમાં કુલ કેટલી સંખ્યામાં ન્યુક્લિઓટાઈડ હાજર હશે ?

240
120
60
480

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP