બાયોલોજી (Biology)
જીવવિજ્ઞાનની મુખ્ય શાખાઓમાં કોનો સમાવેશ થાય છે.

જીવરસાયણશાસ્ત્ર
પ્રાણીશાસ્ત્ર
વનસ્પતિશાસ્ત્ર
વનસ્પતિશાસ્ત્ર અને પ્રાણીશાસ્ત્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ઇથેનોગૅલેરી ક્યાં જોવા મળે છે ?

બોટનિકલ મ્યુઝિયમ
બોટનિકલ ગાર્ડન
પ્રાણી મ્યુઝિયમ
પ્રાણીબાગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિઓને કુલજાતિ કે તેના નિવાસસ્થાન પ્રમાણે પ્રદર્શિત કરેલી હોય છે. કારણ કે...

વધુ સુંદર દેખાવ માટે
સ્વયં સૂચિત કે નિદર્શન હેતુ માટે
સ્વ-અભ્યાસ માટે
અભ્યાસ સરળ થાય.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સક્સીનેટ ડીહાઈડ્રોજીનેઝનો અવરોધક કોણ છે ?

સક્સિનેટ
મેલેટ
ઓક્ઝેલોએસિટેટ
મેલોનેટ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
તારાકાયની બે નળાકાર રચનાઓ એકબીજાને કાટખૂણે ગોઠવાય ત્યારે તેને શું કહે છે ?

તારાવર્તુળ
લાઇસોઝોમ
ગોલ્ગીપ્રસાધન
તારાકેન્દ્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP