બાયોલોજી (Biology)
પ્રોટીનના બંધારણમાં ભાગ ભજવતા એમિનોએસિડ 20 પ્રકારના છે, કારણ કે

આપેલ તમામ
દરેક એમિનોઍસિડમાં NH2 જૂથના પ્રમાણ બદલાય છે.
દરેક એમિનોએસિડમાં - COOHની સંખ્યા જુદી જુદી હોય છે.
R સમૂહનું રાસાણિક બંધારણ દરેક એમિનો એસિડમાં જુદું છે‌.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોષચક્ર માટે અસત્યવિધાન કયું છે ?

બે સફળ કોષવિભાજન વચ્ચેનો સમયગાળો
કોષના દ્વિગુણનને પ્રેરે.
પ્રજનન કોષના ફલનને પ્રેરે.
કોષની અંદર થતા શ્રેણીબદ્ધ ફેરફાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સંગત જોડ અલગ કરો.

હેલી એન્થસ - ગ્લુમીફ્લોરી
પેરીપ્લેનેટા - બ્લાટીડી
મેગાસ્કોલેસીડી - એન્યુરા
રાના - ઓર્થોપ્ટેરા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોષ્ઠાંત્રિઓમાં અલિંગી અને લિંગી સ્વરૂપ અનુક્રમે કયા છે ?

ડંખાગિંકા, સૂત્રાંગો
પ્લેનુલા, પેરેનકાયમ્યુલા
પુષ્પક, છત્રક
છત્રક, પુષ્પક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
લાઈકેન અલિંગી પ્રજનન કોના દ્વારા કરે છે ?

ચલબીજાણુ
એક પણ નહિ
અચલબીજાણુ
પલિધબીજાણુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP