બાયોલોજી (Biology)
કઈ વનસ્પતિ એકાંગી અને ત્રિઅંગી વચ્ચેનું સ્થાન ધરાવે છે ?

લીલ
આવૃત બીજધારી
અનાવૃત બીજધારી
દ્વિઅંગી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સામી મેરુદંડીઓમાં કેવા ડીંભ જોવા મળે છે ?

ટોર્નેરિયા
પેરેનકાયમ્યુલા
પ્લેનુલા
એમ્ફીબ્લાસ્ટુલા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સૂક્ષ્મતંતુઓ કયા દ્રવ્યના બનેલા છે ?

કેરેટીન
માયોસીન
ટ્યુબ્યુલીન
એક્ટિન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચેનામાંથી કોણ આધુનિક વર્ગીકરણ પદ્ધતિ તૈયાર કરવાની ચાવી પૂરી પાડે છે ?

બોટાનિકલ ગાર્ડન
વનસ્પતિ સંગ્રાલય
વનસ્પતિ ઉદ્યાન
એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કઈ વનસ્પતિમાં જન્યુજનક વનસ્પતિદેહ પ્રહરિતા અથવા સીધા કે મુસાઈ છે ?

ફ્યુનારિયા
મોરપીંછ
સેલાજીનેલા
ઓરોકેરીયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
હિમોગ્લોબીન એ કયા પ્રકારનું પ્રોટીન છે ?

ચતુર્થ બંધારણ ધરાવતું રોગપ્રતિકારક પ્રોટીન
ચતુર્થ બંધારણ ધરાવતું સંયુગ્મી પ્રોટીન
તૃતીય બંધારણ ધરાવતું સંયુગ્મી પ્રોટીન
ચતુર્થ બંધારણ ધરાવતું જટિલ પ્રોટીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP