બાયોલોજી (Biology)
સજીવોનાં વૈજ્ઞાનિક નામ માટે કઈ પદ્ધતિ જાણીતી છે ?

પાંચસૃષ્ટિ વર્ગીકરણ
આદર્શ વર્ગીકરણ
નૂતન વર્ગીકરણ
દ્વિનામી નામકરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
રંગહીનકણમાં કયા દ્રવ્યનો અભાવ હોય છે ?

સ્ટાર્ચ
રંજકદ્રવ્ય
પ્રોટીન
તૈલકણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કયા સમુદાયનાં પ્રાણીઓ અંગતંત્ર સ્તરીય આયોજન દર્શાવે છે ?

આપેલ તમામ
સંધિપાદ અને મૃદુકાય
મેરુદંડી
નુપૂરક અને શૂળચર્મી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP