GPSSB Extension Officer/Vistaran Adhikari (Kheti) Exam Paper (04-02-2017)
ગાંધીજીએ કોને 'સવાઈ ગુજરાતી' કહી નવાજ્યા છે ?

રવિશંકર મહારાજ
રવીન્દ્રનાથ ટાગોર
વિનોબા ભાવે
કાકા કાલેલકર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GPSSB Extension Officer/Vistaran Adhikari (Kheti) Exam Paper (04-02-2017)
બીજના લાંબા ગાળાના સંગ્રહ માટે ભેજનું પ્રમાણ

ઓછું હોવું જોઈએ
ભેજની કોઈ અસર થતી નથી
વધારે હોવું જોઇએ
કોઈ ચોક્કસ માપદંડ નથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GPSSB Extension Officer/Vistaran Adhikari (Kheti) Exam Paper (04-02-2017)
નીચેનામાં કઈ સંધિ યોગ્ય રીતે જોડાયેલી છે ?

પ્રત્યેક = પ્રત્ય + એક
પ્રત્યક્ષ = પ્રત્ય + અક્ષ
પ્રત્યુત્તર = પ્રતિ + ઉત્તર
ઈત્યાદિ = ઈત્ય્ + આદિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP