બાયોલોજી (Biology)
કયા સમુદાયનાં પ્રાણીઓ દ્વિગર્ભસ્તરીય આયોજન ધરાવે છે ?

સંધિપાદ
પૃથુકૃમી
કોષ્ઠાત્રિ
નુપૂરક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વર્ગીકરણના જુદા-જુદા સ્તરે ગોઠવાયેલા સજીવોનાં જૂથોને જે દરજ્જો આપવામાં આવે છે તેને શું કહે છે ?

વર્ગીકૃત શ્રેણી
વર્ગક
શ્રેણી
કક્ષા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
લાઈકેન અલિંગી પ્રજનન કોના દ્વારા કરે છે ?

પલિધબીજાણુ
ચલબીજાણુ
એક પણ નહિ
અચલબીજાણુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નામકરણ કરનાર સંશોધકના નામનો ઉલ્લેખ કોના પછી એને કઈ રીતે થાય ?

પ્રજાતિ અને મોટી લિપિ
જાતિ અને નાની લિપિ
પ્રજાતિ અને સંક્ષિપ્ત
જાતિ અને સંક્ષિપ્ત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કયો પાર્ક ગુજરાતના પ્રસિદ્ધ પ્રાણીઉદ્યાનમાં સમાવિષ્ટ નથી ?

સફારી પાર્ક
સક્કરબાગ
ઇન્દ્રોડા પાર્ક
નેહરુ પ્રાણીઉદ્યાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP