વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
રક્ષા ક્ષેત્રે રૂ.300 કરોડના રોકાણ પર 30% ઓફસેટ સીમા હતી. રક્ષા ખરીદનીતિ 2016 હેઠળ આ ઓફસેટ સીમામાં ફેરફાર કરીને રૂ ___ કરોડના રોકાણ અથવા પ્રોજેક્ટ પર લાગુ કરવામાં આવી છે.

2000
1500
2500
1200

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ભારતના સંયુક્ત રાષ્ટ્ર માટેના કયા કાયમી પ્રતિનિધિએ નિઃશસ્ત્રીકરણની કોન્ફરન્સ(CD)માં ભારપૂર્વક કહ્યું ભારત CTBTમાં પક્ષકાર 'હમણા પણ નહી, ક્યારેય નહી' (Not Now, Not Never) બનશે ?

શ્યામ શરણ
અરૂંધતી ઘોષ
લલિત માનસિંગ
શિવશંકર મેનન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ઇન્ડિયન રીજીયોનલ નેવિગેશન સેટેલાઇટ સિસ્ટમ (NAVIC) નું પૂર્ણ સ્વરૂપ શું છે ?

નેશનલ વ્હીકલ ઇન્ડિયન કોન્સટીલેશન
નેવિગેશન વ્હીકલ ઈન્ડિયન કોન્સટીલેશન
નેશનલ એર વ્હીકલ ઈન્ડિયન કોન્સટીલેશન
નેવીગેશન ઈન્ડિયન કોન્સટીલેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ઉપગ્રહના માધ્યમથી કોઈપણ સ્થળ જાણવા GPS પ્રણાલીનો ઉપયોગ કરાય છે તેનું પૂરું નામ શું છે ?

Global point service
Global positioning system
Global positioning service
General positioning system

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
સ્વદેશ નીર્મિત સબસોનિક ક્રુઝ મિસાઈલ કે જેની મારકક્ષમતા 700 કિ.મી છે, તે મિસાઈલ ___ છે ?

બ્રહ્મોસ – 2
પ્રહાર
શત્રુજીત
નિર્ભય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP