Gujarat Police Constable Practice MCQ
ભારતીય દંડસંહિતા મુજબ નીચેનામાંથી કઈ સત્ય હકીકત છે ?

ખુન ન ગણાય તેવો સાપરાધ માનવવધનો ગુનો બની શકે છે.
સાપરાધ માનવવધમાં ગુનાઇત ઇરાદો ન હોય તો સજા કરવામાં આવતી નથી.
ખૂનના ગુનાના કોઇ અપવાદો નથી.
સાપરાધ માનવવઘ અને ખૂન વચ્ચે કોઇ તફાવત નથી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Gujarat Police Constable Practice MCQ
હડકવાની રસીનો શોધક કોણ છે ?

લુઈ પાશ્વર
એડવર્ડ જેનર
એડવર્ડ ટેબર
રુડોલ્ફ ડિઝલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Gujarat Police Constable Practice MCQ
આદિવાસીઓની સૌથી વધુ વસ્તી ક્યા જિલ્લામાં છે ?

સાબરકાંઠા જિલ્લો
બનાસકાંઠા જિલ્લો
ડાંગ જિલ્લો
દાહોદ જિલ્લો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Gujarat Police Constable Practice MCQ
આરોગ્ય સંબંધી ઉજવાતા દિવસોમાં નીચેના પૈકી કઈ જોડી સાચી નથી ?

વિશ્વ આરોગ્ય દિન - 7 મી એપ્રિલ
તમાકુ વિરોધી દિન- 31 મી મે
વિશ્વ ક્ષય દિન - 24 મી માર્ચ
વિશ્વ એઇડ્સ દિવસ - 31 મી ડિસેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP