કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
નીચેનામાંથી ખોટું વિધાન જણાવો ?

ભારત અને સિંગાપોર વચ્ચે 2003માં સંરક્ષણ સહકાર કરાર પર હસ્તાક્ષર થયા હતા.
SITMEX કવાયતની શરૂઆત 1994થી થઈ હતી.
SITMEX એ ભારત અને સિંગાપોર વચ્ચેની નેવલ કવાયત છે.
સિંગાપોર ગ્રેટર ભારતનો ભાગ નથી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
નવેમ્બર 2020 દરમિયાન ભારતના કયા બે સરોવરોનો રામસર સાઇટ તરીકે સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે ?

લોનાર સરોવર અને કોલેરુ સરોવર
લોનાર સરોવર અને સુર સરોવર
લોનાર સરોવર અને ચિલ્કા સરોવર
લોનાર સરોવર અને લોકટક સરોવર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
માર્જિનલ સ્ટેન્ડિંગ ફેસીલીટી(MSF) કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કયા વર્ષમાં રજૂ કરવામાં આવી હતી ?

વર્ષ 2014-15
વર્ષ 2012-13
વર્ષ 2013-14
વર્ષ 2011-12

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
કચ્છના માંડવી ખાતે દૈનિક કેટલા લિટરની ક્ષમતાનો ડિસેલિનેશન પ્લાન્ટ સ્થાપવામાં આવશે ?

દસ કરોડ લિટર
દસ હજાર લિટર
દસ લાખ લિટર
એક કરોડ લિટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP