કમ્પ્યુટર (Computer)
ટાઈમ શેરિંગ પ્રક્રિયા ની શોધ પહેલા કોમ્પ્યુટરમાં કઈ પ્રક્રિયા વપરાતી હતી ?

Telecommunication
Remote access
એક પણ નહીં
Batch processing

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ડેસ્કટોપ ઉપર ચિત્રને મૂકવું હોય ત્યારે કયો પ્રોગ્રામ પસંદ કરવો પડે છે ?

મોનીટર
સીસ્ટમ પ્રોપર્ટી
ડિસ્પ્લે પ્રોપર્ટી
કંટ્રોલ પ્રોપર્ટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP