કમ્પ્યુટર (Computer)
ટાઈમ શેરિંગ પ્રક્રિયા ની શોધ પહેલા કોમ્પ્યુટરમાં કઈ પ્રક્રિયા વપરાતી હતી ?

Telecommunication
Remote access
એક પણ નહીં
Batch processing

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્પ્યુટરમાં કામ કરતી વખતે નીચેનામાંથી સમાનાર્થી શબ્દોનું લિસ્ટ કોણ પૂરું પાડે છે ?

થીસોરસ
ફાઇલ્ડ
રિપ્લેસ
સ્પેલિંગ એન્ડ ગ્રામર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
તમે માઉસનું સેટિંગ કયાંથી બદલી શકો છો ?

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
Setting> mouse
Hardware setting
Control Panel > mouse

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
CC નું પૂરું નામ જણાવો.

કાર્બન કોપી
કોક્ષાઈડ બાર
કાબડ કાર્ડ
કોપલેક્ષ કાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP