કમ્પ્યુટર (Computer)
કોઈ એક સંસ્થાના કોમ્પ્યુટરો વચ્ચે માહિતીની આપ-લે માટેનું નેટવર્ક કયું છે ?

ઇથરનેટ
ઇન્ટરનેટ
પેટ્રોનેટ
ઇન્ટ્રાનેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
સ્પીચ ઇનપુટનો સિદ્ધાંત કયો છે ?

વોઈસ રેકોગ્નાઈઝેશન
ઇનપુટ રેકોગ્નાઈઝેશન
સાઉન્ડ ઇનપુટ
ડેટા રેકોગ્નાઈઝેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નોટપેડ કયા પ્રકારનો પ્રોગ્રામ છે ?

યુટીલીટી
સિસ્ટમ સોફટવેર
ડીટીપી
ડેટાબેઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નેટવર્ક માટે અત્યંત મહત્વ ધરાવતી વસ્તુ કઈ છે ?

ડિરેક્ટરી
ફાઈલીંગ
ફાઈલ સર્વર
ફાઈલ સ્ટેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP