કમ્પ્યુટર (Computer)
સીડી ડીવીડી ઉપર પ્રોગ્રામ રાઈટ કરવા માટે ___ સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ થાય છે.

એન્ટીવાઇરસ
આમાંથી એક પણ નહિ
ઓ.એસ.
નેરો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નેટવર્ક માટે અત્યંત મહત્વ ધરાવતી વસ્તુ કઈ છે ?

ફાઈલીંગ
ડિરેક્ટરી
ફાઈલ સર્વર
ફાઈલ સ્ટેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
Notpad કયા પ્રકારનું સોફ્ટવેર છે ?

સિસ્ટમ
યુટીલીટી
પ્રસ્તુતિ
આમાંથી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ગુજરાતી ભાષામાંથી અંગ્રેજી ભાષામાં જવા માટે કી બોર્ડની કઇ કી સંયોજનનો ઉપયોગ થાય છે ?

ATL + Ctrl
આમાંથી એક પણ નહીં
Ctrl + Shift
Alt + Shift

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP