કમ્પ્યુટર (Computer)
મલ્ટી ટાસ્કીંગના પ્રકાર કયા છે ?

એક પણ નહીં
કો-ઓપરેટીગ
પ્રિમિટીંગ
આપેલ બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કંટ્રોલ પેનલ માં કયો ઓપ્શન હોતો નથી ?

ઈન્ટરનેટ
રીનેમ ઓપ્શન
પાવર ઓપ્શન
ડેટ એન્ડ ટાઈમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
એક કિલોમીટર અંતરે રહેલા બે બિલ્ડિંગોમાં નેટવર્ક જોડાણ માટે કઈ તકનીકી વપરાય છે ?

મલ્ટિપ્લેક્ષર
માઇક્રોવેવ
ફાઇબર
યુટીપી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP