કમ્પ્યુટર (Computer)
વિન્ડોઝમાંથી ડોસના કમાન્ડ ચલાવવા માટે સ્ટાર્ટ મેનુમાં કયા ઓશનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?

રન
કંટ્રોલ
સિસ્ટમ
વર્ડપેડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નેટવર્ક માટે અત્યંત મહત્વ ધરાવતી વસ્તુ કઈ છે ?

ડિરેક્ટરી
ફાઈલ સ્ટેશન
ફાઈલીંગ
ફાઈલ સર્વર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP