કમ્પ્યુટર (Computer)
માઉસની ક્લિક બદલવા માટે કયા વિકલ્પમાં જવું પડે ?

કંટ્રોલ પેનલ
ફોન્ટ
વિન્ડોઝ
ફાઈલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
સામાન્ય રીતે સાદી માહિતી એક નેટવર્ક યંત્રથી બીજા યંત્ર સુધી પહોંચાડવાનું કાર્ય કયા માધ્યમ દ્વારા શકે છે ?

ઈન્ટરનેટ
ચેનલ
કેબલ
આમાંથી એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
આધુનિક સમયમાં રીમોટ ડેટા સ્ટોરેજ સાથેના સોફ્ટવેરને શું કહેવામાં આવે છે ?

Data Mining
Cloud Based
Data Warehouse
Expert slSystem

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP