Talati Practice MCQ Part - 1
નીચેનામાંથી એક વાક્ય ખોટું છે, કયું ?

ધોળો ઘોડો ઘાસ ખાય છે.
સફેદ ઘોડો ઘાસ ચરે છે.
ધોળું કબૂતર ઘાસ ચરે છે.
ધોળું કબૂતર ચણે છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 1
પ્રેરક વાક્ય બનાવો : તે ખાય છે.

તેનાથી ખવાય છે
તેને ખવડાવશે
તેની પાસે ખવાશે
તેને ખવડાવે છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 1
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

અતોલ, અતીવ, અતિચાર, અતલસ
અતલસ, અતિચાર, અતીવ, અતોલ
અતીવ, અતોલ, અતલસ, અતિચાર
અતિચાર, અતલસ, અતોલ. અતીવ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP