કમ્પ્યુટર (Computer)
MS Wordના ટેબલમાં રહેલી આડી હરોળને શું કહેવાય છે ?

પેરેગ્રાફ (paragraph)
સેલ (Cell)
કોલમ (Column)
રો (Row)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
'M.S.Outlook'........

એક જાતનો સ્પ્રેડશીટ સોફ્ટવેર છે
મોટેભાગે ઇમેલ માટે વપરાતી એપ્લિકેશન છે
એક હાર્ડવેર છે
એન્ટીવાયરલ સોફ્ટવેર છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
USB એટલે...

યુનિવર્સલ સોર્સ બસ
અલ્ટ્રા સીરીયલ બસ
યુનિવર્સલ સીરીયલ બસ
યુનિવર્સલ સીરીઝ બસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP