કમ્પ્યુટર (Computer)
USB એટલે...

યુનિવર્સલ સીરીયલ બસ
યુનિવર્સલ સોર્સ બસ
અલ્ટ્રા સીરીયલ બસ
યુનિવર્સલ સીરીઝ બસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કયો ઓપ્શન આપમેળે જ સામાન્ય ટાઈપિંગ સ્પેલિંગમાં થતી ભૂલો સુધારે છે ?

ઓટો ઇન્સર્ટ
ઓટો કરેકટ
આટો સામેલ કરો
ઓટો ચેક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટર સાથે જોડાયેલા અને મોનિટર પર દેખાતા કોઈપણ ઓબ્જેક્ટ પસંદ કરવા અથવા ખસેડવા માટે વપરાતા ઈલેકટ્રોનીક સાધનને ___ કહેવાય.

સ્કેનર
પ્રિન્ટર
કીબોર્ડ
માઉસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP