કમ્પ્યુટર (Computer)
ઈનપુટ ડિવાઈસ તરીકે કોનો સમાવેશ કરી શકાય ?

ટ્રેક બોલ
મોનિટર
પ્રોજેકટર
પ્રિન્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP