કમ્પ્યુટર (Computer)
USB એટલે...

યુનિવર્સલ સીરીયલ બસ
યુનિવર્સલ સીરીઝ બસ
અલ્ટ્રા સીરીયલ બસ
યુનિવર્સલ સોર્સ બસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
OCR નું પૂરું નામ ?

ઓપ્ટિકલ કેરેકટર રેકોગ્નાઈઝેશન
ઓલ કેરેકટર રેકોગ્નાઈઝેશન
ઓલ્ડ કેરેકટર રેકોગ્નાઈઝેશન
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ટાઈમ શેરિંગ પ્રક્રિયા ની શોધ પહેલા કોમ્પ્યુટરમાં કઈ પ્રક્રિયા વપરાતી હતી ?

Batch processing
Remote access
એક પણ નહીં
Telecommunication

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
માઉસનો ક્યા પ્રકારના ડિવાઈસમાં સમાવેશ થાય છે ?

હિટિંગ
સ્કેનિંગ
ગેટિંગ
પોઈન્ટિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP