કમ્પ્યુટર (Computer)
RAM નો સમાવેશ કયા પ્રકારની મેમરી તરીકે થાય છે ?

આમાંથી એક પણ નહીં
સેકન્ડરી મેમરી
પ્રાઈમરી મેમરી
બાહ્ય મેમરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
BCC નું પૂરું નામ જણાવો.

બ્લેક કાર્બન કોપી
બ્લાઇન્ડ કાર્બન કોપી
બ્લાઇન્ડ કાર્બન કાર
બ્લાઇન્ડ કાર્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
IBM નું પૂરું નામ નામ જણાવો.

International Best Machines
International Body Machines
International Buyer Machines
International Business Machines

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP