કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરમાં વપરાતી આઈસી ચિપ્સ શાની બનેલી છે ?

જિપ્સમ
ક્રોમિયમ
સિલિકોન
મેગ્નેશિયમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 કયા વ્યુમાં ઘણી બધી સ્લાઈડ નાના નાના કદમાં એક સાથે સ્ક્રીન ઉપર જોવા મળે છે ?

સ્લાઈડ શો
સ્લાઈડ સોર્ટર
આઉટલાઈન
નોટસ પોઈજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્પ્યુટરમાં ફાઈન્ડ(Find) માટે એમ. એસ. વર્ડમાં કઈ શોર્ટકટ કી છે ?

Ctrl + F
Ctrl + F3
આમાંથી એક પણ નહીં
Ctrl + S

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કયું કોમ્પ્યુટરનું ઈનપુટ ડિવાઈસ નથી ?

માઇક્રોફોન
કીબોર્ડ
જોયસ્ટીક
મોનિટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP