કમ્પ્યુટર (Computer)
કઈ ડિસ્કનો સમાવેશ ઓપ્ટિકલ ડિસ્કમાં થતો નથી ?

સીડી રોમ
ફ્લોપી ડિસ્ક
વોર્મ
ડીવીડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ISP નું પૂરું નામ જણાવો

ઇન્ડકશન સર્વિસ પ્રોવાઈડર
ઇન્ટરફેસ સર્વિસ પ્રોડ્યુસર
ઈન્ટરનેટ સર્વિસ પ્રોવાઈડર
ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સર્વિસ પ્રોવાઈડર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરની ભાષામાં 'LPS' નો અર્થ થાય છે ?

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
લોડ પર સેકન્ડ
લાઈન પર સેકન્ડ
લાઈટ પર સેકન્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP