કમ્પ્યુટર (Computer)
કઈ ડિસ્કનો સમાવેશ ઓપ્ટિકલ ડિસ્કમાં થતો નથી ?

વોર્મ
ફ્લોપી ડિસ્ક
ડીવીડી
સીડી રોમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં બધી જ સ્લાઈડ એક સાથે જોવા માટે શેનો ઉપયોગ થાય છે ?

નોટ પેજીસ
નોર્મલ
સ્લાઈડસોર્ટર
સ્લાઈડશો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્પ્યુટરમાં કામ કરતી વખતે નીચેનામાંથી સમાનાર્થી શબ્દોનું લિસ્ટ કોણ પૂરું પાડે છે ?

રિપ્લેસ
સ્પેલિંગ એન્ડ ગ્રામર
થીસોરસ
ફાઇલ્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP