Talati Practice MCQ Part - 3
નીચેનામાંથી ક્યા મંદિરો સોલંકીકાળના નથી ?

તારંગાના મંદિરો
મોઢેરાનું સૂર્યમંદિર
રુદ્રમહાલ
ગોપનું મંદિર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 3
મોહનલાલ પંડ્યા અને શંકરલાલ પરીખ શેની સાથે સંકળાયેલી છે ?

મિલ મજુર આંદોલન
ખેડા સત્યાગ્રહ
બારડોલી સત્યાગ્રહ
દાંડીકૂચ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 3
નીચેના વાક્યમાંથી નિપાત શોધો.
તમારે માત્ર દસ વખત બોલવાનું છે.

દસ
વખત
માત્ર
તમારે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 3
નીચેનામાંથી કયું સમાસનું જોડકું સાચું છે ?

ટાઈમ ટેબલ - દ્વંદ્વ
પંકજ - તત્પુરુષ
ત્રિકાળ - ઉપપદ
નખશિખ - બહુવીહી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 3
‘લોહીની સગાઈ’ વાર્તા ક્યા લેખકની છે ?

કલાપી
ઈશ્વર પેટલીકર
પન્નાલાલ પટેલ
સુંદરમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP