Talati Practice MCQ Part - 3
ગ્રેન્ડ એનિકટ નહેરનું નિર્માણ કઈ નદી પર થયું છે ?

ગોદાવરી
સતલુજ
કાવેરી
સરસ્વતી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 3
ગ્રેન્ડ એનિકટ નહેરનું નિર્માણ કઈ નદી પર થયું છે ?

ગોદાવરી
કાવેરી
સતલુજ
સરસ્વતી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 3
252 એ કઈ અવિભાજ્ય સંખ્યાનો ગુણાકાર છે.

2 × 2 × 3 × 3 ×7
2 × 3 × 3 × 3 × 7
2 × 2 × 2 × 4 × 7
3 × 3 × 3 × 3 × 7

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP