Talati Practice MCQ Part - 3
નીચેનામાંથી નિષેધવાક્ય કયું છે તે જણાવો.

મારું મન આનંદમાં હતું.
કોને કેદમાં લઈ જાય છે ?
મારું મન શોકમા ન હતું.
મમ્મીને કાજુ કેવા ભાવે છે !

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 3
એલિફન્ટાની ગુફાને સ્થાનિક લોકો શું કહે છે ?

ધારાપુરી
પાડવલેની ગુફા
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
મોન્ટપેરીર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 3
ક્યા સાધનથી ભેજના પ્રમાણની આપો આપ નોંધ લેવાય છે ?

હાઈગ્રોમીટર
વર્ષામાપક
બેરોમીટર
એનિમોમીટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP