કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
'મોનોલિથ' એટલે શું ?

પથ્થરનો મોટો સિંગલ સ્ટેન્ડિંગ બ્લોક
મહેલોનો એક પ્રકાર છે.
એક પ્રકારની કાષ્ઠકલા
વિવિધ ધાતુઓનું મિશ્રણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
નવેમ્બર 2020 દરમિયાન ભારતના સુર સરોવર અને લોનાર સરોવરનો ભારતની કેટલામી રામસર સાઇટ તરીકે સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે ?

40મી અને 41મી
39મી અને 40મી
41મી અને 42મી
38મી અને 39મી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
'આંતરરાષ્ટ્રીય યુનિવર્સલ હેલ્થ કવરેજ દિવસ 2020' ની થીમ જણાવો ?

Health for all : vaccine to everyone
Health for all : save everyone
Health for all : to serve everyone
Health for all : protect everyone

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
'રાષ્ટ્રીય મહત્વની સંસ્થા' નો દરજ્જો ધરાવતી આયુર્વેદ ક્ષેત્રની ભારતની એકમાત્ર શિક્ષણ સંસ્થાનું નામ શું છે ?

આપેલ માંથી કોઈ નહી
નેશનલ આયુર્વેદ યુનિવર્સિટી (NAU)
ઇન્સ્ટિટયૂટ ઓફ ટીચિંગ એન્ડ રીસર્ચ ઇન આયુર્વેદ (ITRA)
નેશનલ આયુર્વેદ એન્ડ નેચરોપથી યુનિવર્સિટી (NANU)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
તાજેતરમાં ઉમંગ(UMANG) પુરસ્કારની વિવિધ શ્રેણી અંતર્ગત વિજેતાઓનું અયોગ્ય જોડકું પસંદ કરો.

ગોલ્ડ પાર્ટનર પુરસ્કાર -ડીજીલોકર
સિલ્વર પાર્ટનર પુરસ્કાર -ભારત ગેસ સર્વિસીઝ
બ્રોન્ઝ પાર્ટનર પુરસ્કાર-ESIC
પ્લેટિનમ પાર્ટનર પુરસ્કાર-EPFO

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટયૂટ ઓફ હેરિટેજ(IIH) વિશે ખોટું વિધાન જણાવો ?

IIH એ સંસ્કૃતિ મંત્રાલય હેઠળની એક પ્રસ્તાવિત સંસ્થા છે.
IIHની સ્થાપના સોસાયટીઝ રજીસ્ટ્રેશન એક્ટ, 1952 અંતર્ગત કરવામાં આવશે.
IIHને કલા અને વારસાના અધ્યયન માટે સેન્ટર ઓફ એકસેલન્સ તરીકે સ્થાપવામાં આવશે.
વર્ષ 2020-21ના બજેટના ભાગરૂપે IIHની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP