કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા કયા દિવસને UNICEF દિવસ તરીકે મનાવાય છે ?

10 ડિસેમ્બર
9 ડિસેમ્બર
12 ડિસેમ્બર
11 ડિસેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
ગોવા, દમણ અને દીવને પોર્ટુગીઝો પાસેથી મુક્ત કરાવવા માટે 'ઓપરેશન વિજય' કયારે હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું ?

19 ડિસેમ્બર, 1960
19 ડિસેમ્બર, 1961
19 ડિસેમ્બર, 1962
19 ડિસેમ્બર, 1963

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
રાજ્યના કયા મંત્રીમંડળે તાજેતરમાં ધર્મ સ્વતંત્રતા બિલ 2020 ને મંજૂરી આપી છે ?

આમાંથી એક પણ નહિ
રાજસ્થાન
હરિયાણા
મધ્યપ્રદેશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
તાજેતરમાં 27 ઓક્ટોબર થી 2 નવેમ્બર, 2020 દરમિયાન મનાવાયેલા સતર્કતા જાગૃતિ સપ્તાહની થીમ શું હતી ?

સતર્ક ભારત - સુરક્ષિત ભારત
સતર્ક ભારત - સમૃદ્ધ ભારત
એક ભારત - સતર્ક ભારત
સતર્ક ભારત - સ્વસ્થ ભારત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP