Talati Practice MCQ Part - 4
ભારત દેશની પ્રથમ નેશનલ રેલવે અને ટ્રાન્સપોર્ટ યુનિવર્સીટીની સ્થાપના માટે કેબિનેટ દ્વારા મંજૂરી ક્યા શહેર માટે આપાયેલ છે ?

સુરત
ભાવનગર
વડોદરા
રાજકોટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 4
બાલટોરા ગ્લેશીયર કયાં આવેલ છે ?

આલ્ટસ
કારાકોરમ શ્રેણી
શિવાલીક
પીરમ ઉચ્ચપ્રદેશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 4
GNFC ખાતરનું કારખાનું કયા શહેરમાં આવેલું છે ?

દાંતીવાડા
કોયલી
અંકલેશ્વર
ચાવજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 4
આપેલ સમીકરણ ખોટું છે. તેમને સાચું બનાવવા કયા બે ચિહ્નની અદલા બદલી કરવી જોઈએ ?
16 ÷ 8 - 5 x 2 + 6 = 9

÷ અને ×
+ અને ×
– અને +
+ અને ÷

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 4
ધૂમકેતુનું મૂળ નામ શું છે ?

ગુલાબદાસ
સોમનાથ
ગૌરીશંકર
પ્રેમશંકર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP