Talati Practice MCQ Part - 4
'સ્વર' શબ્દનું બંધારણ કયું છે ?

વ્યંજન + સ્વર + વ્યંજન + વ્યંજન
સ્વર + વ્યંજન + સ્વર + વ્યંજન + સ્વર
વ્યંજન + વ્યંજન + સ્વર + સ્વર + વ્યંજન
વ્યંજન + વ્યંજન + સ્વર + વ્યંજન + સ્વર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 4
નીચેનામાંથી કયું પ્રાચીન નામ જૂનાગઢનું નથી ?

સોરઠ
ગિરનાર
રૈવતક
આનર્તપુર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 4
ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ હડપ્પીય સભ્યતાનું સૌપ્રથમ કયું નગર મળી આવ્યું ?

લોથલ
કોટ પેઢામલી
રંગપુર
રોઝડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 4
ભારતમાં સૌથી વધુ અળદનું ઉત્પાદન કરતું રાજ્ય કયું છે ?

ઉત્તર પ્રદેશ
ગુજરાત
મહારાષ્ટ્ર
મધ્યપ્રદેશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP