Talati Practice MCQ Part - 4
નીચેનામાંથી કયું જોડકું ખોટું છે ?

ખારમાં ચંદ્ર હોવો – દુશ્મનાવટ હોવી
રાઈ ભરાવી – રસોઈ બનાવવી
કાન ભંભેરણી – ખોટું કરી ઉશ્કેરવું
જિગર ચિવું – હૃદયમાં વેદના થવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 4
“નિરક્ષર” શબ્દની સંધી છૂટી પાડો.

નિઃ + રક્ષર
નિઃ + કાર
નિર + ક્ષર
નિ: + અક્ષર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 4
ઈંડાની એક પેટીમાં, દર 25 ઈંડામાંથી એક ઈંડુ સડેલુ નીકળે છે. જો 8 સડેલામાંથી 5 સડેલા ઈંડા બિનઉપયોગી હોય છે અને પેટીમાં કુલ 10 વ્યર્થ ઈંડા હોય છે. તો પેટીમાં ઇંડાની સંખ્યા કેટલી હોય ?

400
440
420
380

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 4
‘ગુજરાતનો નાથ’ – આ નવલકથા કોની છે ?

સુન્દરમ્
કનૈયાલાલ મુનશી
ઉમાશંકર જોષી
અરદેશર ખબરદાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP