Talati Practice MCQ Part - 4
જિલ્લાની તમામ અદાલતોના વડા ન્યાયધીશ તરીકે કોણ હોય છે ?

તાલુકા અદાલતના ન્યાયાધીશ
ફોજદારી અદાલતના ન્યાયાધીશ
વડી અદાલતના ન્યાયાધીશ
જિલ્લાની દીવાની અદાલતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 4
કયો રોગ ‘શાહી રોગ’ (Royal Disease) તરીકે જાણીતો છે ?

અણઝાયમર
સિકલ સેલ્ડ એનેમિયા
રંગ અંધત્વ
હીમોફીલિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 4
શબ્દકોષ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવો.

અતીવ, અતોલ, અતલસ, અતિચાર
અતોલ, અતીવ, અતિચાર, અતલસ
અતલસ, અતિચાર, અતીવ, અતોલ
અતિચાર, અતલસ, અતોલ, અતીવ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP