Talati Practice MCQ Part - 5
ગ્રામ પંચાયતોની રચના ક્યાં અનુચ્છેદમાં સમાવેશ થાય છે ?

32 - અનુચ્છેદ
17 - અનુચ્છેદ
42 - અનુચ્છેદ
40 - અનુચ્છેદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 5
પડો વજાડવો – રૂઢીપ્રયોગનો અર્થ આપો.

જાહેરાત કરવી
ઢોલ વગાડવો
ખબર પાડવી
જાણ કરવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 5
એવી કઈ સંખ્યા છે જેને બે વાર ગુણવાથી, જેનો વર્ગ કરવાથી, જેનો ઘન કરવાથી અને તે સંખ્યા વડે જ ભાગવા છતાં પરિણામ તે જ સંખ્યા આવે ?

-1
1
2
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 5
જે વાક્યમાં હકીકતોનું સીધું કથન હોય, એટલે કે નિવેદન હોય તે ___ કહેવાય ?

કર્તરી
અંગ્રેજી
મરાઠી
પ્રશ્નાર્થ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP