Talati Practice MCQ Part - 5
પનીયા અભ્યારણ ક્યા જીલ્લામાં આવેલું છે ?

જામનગર
અમરેલી
ધારી
પંચમહાલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 5
'જીગર અને અમી ’ કયા સાહિત્યકારની રચના છે ?

ચુનીલાલ મડિયા
ચં.ચી.મહેતા
ચુનીલાલ મહેતા
ચુનીલાલ શાહ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 5
વાત્રક અને મહી નદી વચ્ચેનો પ્રદેશ ક્યાં નામથી ઓળખાય છે ?

ગોઢા
પૂરના મેદાન
ચરોતર
લગૂન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 5
સોમાલાલ શાહ કયા કાર્યક્ષેત્ર સાથે સંકળયેલા છે ?

નાટ્યકલા
પુરાતત્વ
ચિત્રકલા
ઉદ્યોગપતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP