Talati Practice MCQ Part - 5
ચારેબાજુ પાણીથી ઘેરાયેલા ભાગને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે ?

સમુદ્ર
મહાસાગર
સાગર
ટાપુ(દ્વીપ)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 5
'વ્યોમ તો વ્યોમના જેવું, સિંધુ એ સિંધુના સમો’ :- અલંકાર ઓળખાવો.

અનન્વય
સ્વભાવોક્તિ
રૂપક
વ્યતિરેક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 5
ગ્રામ પંચાયતોની રચના ક્યાં અનુચ્છેદમાં સમાવેશ થાય છે ?

17 - અનુચ્છેદ
32 - અનુચ્છેદ
40 - અનુચ્છેદ
42 - અનુચ્છેદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP