Talati Practice MCQ Part - 5
“સાર્થ જોડણીકોશ” કોની પ્રેરણાથી તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો ?

આપેલ બંને
ભગવતસિંહજી
ગાંધીજી
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 5
એશિયાનું સૌપ્રથમ લોકગેટ ધરાવતું શહેર કયું છે ?

જામનગર
વડોદરા
રાજકોટ
ભાવનગર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP