ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
શાર્દૂલવિક્રીડિત છંદ અંગે નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ અયોગ્ય છે ?

અક્ષરસંખ્યા : 19
અક્ષરમેળ છંદ
યતિ : 12મા અક્ષર
મસજસતતગાગા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP