ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
‘આખી સીમ ભરીભરી ઘુઘવતો શો મોલ મારો વધેલ !' -છંદ ઓળખો.

સ્ત્રગ્ઘરા
શાર્દૂલવિક્રીડિત
મંદાક્રાંતા
ઝૂલણા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
‘‘હાય હાય ! કોઈકે મારુ સ્કૂટર પડી નાખ્યું’ - રેખાંકિત પદને શું કહેવાય ?

હાવભાવ
કેવળપ્રયોગી
નામયોગી
ક્રિયાતિપત્યર્થ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
કડવું ઔષધ મા જ પાય.- રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.

ગુણવાચક અને પ્રમાણવાચક બંને
સ્વાદવાચક
ગુણવાચક
પ્રમાણવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનામાંથી વિરોધી અર્થ આપતી કહેવતોમાંથી કયું વિગતજૂથ ખોટું છે ?

સાઠે બુદ્ધિ નાઠી - ઘરડાં ગાડા વાળે
બોલે તેના બોર વેચાય - ન બોલ્યામાં નવ ગુણ
માગ્યા કરતાં મરવું ભલું - બળિયાના બે ભાગ
ઝાઝા હાથ રળિયામણા - ઝાઝી સુયાણીએ વેતર વંઠે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP