Talati Practice MCQ Part - 6
કોની અધ્યક્ષતામાં કાબુલમાં એક સ્વતંત્ર સરકારની સ્થાપના થઈ ?

સુભાષચંદ્ર બોઝ
રોશનસિંહ
રાજા મહેન્દ્રપ્રતાપસિંહ
સરદાર સિંહ રાણા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 6
વિશ્વના સૌથી ઝડપી સુપર કોમ્પ્યુટરનું નામ જણાવો.

ફંટિયર
ફુગાકુ
પરમ અનંત
તિયાનહે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 6
Write the indirect term of : She said to me, 'Do you like sweets ?'

She asked me whether I liked sweets.
She asked me that whether I liked sweets.
She asked me whether I had like sweets.
She told me that whether I liked sweets.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP