કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
'રાષ્ટ્રીય ઉર્જા સંરક્ષણ દિન'ની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવે છે ?

13 ડિસેમ્બર
15 ડિસેમ્બર
12 ડિસેમ્બર
14 ડિસેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
UNEP 2020 યંગ ચેમ્પિયન્સ ઓફ ધ અર્થ એવોર્ડમાં નામાંકિત થનાર ભારતીયનું નામ જણાવો ?

વિદ્યુત મોહન
ગુરમિત સિંહ
વિદ્યુત શેઠ
વિદ્યુત જામવાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
વર્ષ 2020ની રાષ્ટ્રીય નૌસેના દિવસની થીમ કઈ હતી ?

Indian Navy ready to combat, credible and cohesive
Indian Navy fight ready, credible and cohesive
Indian Navy combat ready, credible and cohesive
Indian Navy ready to fight, credible and cohesive

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
'ઈમર્જન્સી ક્રેડિટ લાઈન ગેરેંટી સ્કીમ 2.0'ના સંદર્ભમાં નીચેનામાંથી કયું /કયા વિધાનો સાચા છે ?
1. હેલ્થકેર સેન્ટર અને નાણાકીય ખેંચ અનુભવતા 26 ક્ષેત્રોને આ યોજનાનો લાભ મળશે.
2. આ યોજના અંતર્ગત કંપનીને બાકી લોનની 20ટકા રકમ વધારાની લોન તરીકે મળશે.
3. આ વધારાની લોન 10 વર્ષમાં પરત કરવાની રહેશે.

2,3
1,3
1,2,3
1,2

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP