કમ્પ્યુટર (Computer)
નેટવર્ક એટલે શું ?

કોમ્યુટરનો સમૂહ
એકબીજા સાથે સંકળાયેલ ઘટકોનો સમૂહ
કોમ્યુટર સોફ્ટવેરનો સમૂહ
લેન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કંટ્રોલ પેનલ માં કયો ઓપ્શન હોતો નથી ?

ઈન્ટરનેટ
રીનેમ ઓપ્શન
ડેટ એન્ડ ટાઈમ
પાવર ઓપ્શન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
વિન્ડોઝમાંથી ડોસના કમાન્ડ ચલાવવા માટે સ્ટાર્ટ મેનુમાં કયા ઓશનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?

કંટ્રોલ
વર્ડપેડ
રન
સિસ્ટમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP