કમ્પ્યુટર (Computer)
નેટવર્ક એટલે શું ?

લેન
કોમ્યુટરનો સમૂહ
કોમ્યુટર સોફ્ટવેરનો સમૂહ
એકબીજા સાથે સંકળાયેલ ઘટકોનો સમૂહ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ભારતમાં "સુપર કમ્પ્યૂટરના પિતા” તરીકે કોણ જાણીતુ છે ?

નંદન નિલેકણી
વિજય ભાટકર
સામ પિત્રોડા
નારાયણ મૂર્તિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
મોનિટરને બીજા કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે ?

Visual Drawing Unit
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
Visual Display Unit
Visual Data Unit

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP