કમ્પ્યુટર (Computer)
વાયર દ્વારા કપ્યુટર તથા બીજા ઉપકરણોના જોડાણને શું કહેવામાં આવે છે ?

આમાંથી એક પણ નહિ
સાયન્ટીફીક ટોપોલોજી
રેન્ડમ ટોપોલોજી
ભૌતિક ટોપોલોજી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કયા પ્રિન્ટરમાં એક પછી એક અસર પ્રિન્ટ કરીને માહિતી પ્રિન્ટ થાય છે ?

ડોટમેટ્રિકસ
લાઈ
ઈકજેટ
લેઝર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP