કમ્પ્યુટર (Computer)
વાયર દ્વારા કપ્યુટર તથા બીજા ઉપકરણોના જોડાણને શું કહેવામાં આવે છે ?

સાયન્ટીફીક ટોપોલોજી
રેન્ડમ ટોપોલોજી
ભૌતિક ટોપોલોજી
આમાંથી એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
વેબસાઈટના પ્રથમ પેજને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે ?

રૂટપેજ
માસ્ટરપેજ
હોમપેજ
વેબપેજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ગૂગલ કંપનીમાં હાલના ચીફ એકિઝક્યુટિવ ઓફિસર (CEO) કોણ છે ?

સુંદર પિચાઈ
સત્યા નાડેલા
ટીમ કુક
જેફ બેજોસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP