કમ્પ્યુટર (Computer)
કયા પ્રકારનું કાર્ડ નેટવર્કની ઝડપ અને ક્ષમતા નક્કી કરવા માટેનું ખુબ જ અગત્યનું પરિબળ છે ?

આમાંથી એક પણ નહિ
નેટવર્ક ઇન્ટીગ્રેશન કાર્ડ
નેટવર્ક ઇન્ટરફેસ કાર્ડ
નેટવર્ક એક્સેસ કાર્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MODEM નું પૂરું નામ જણાવો

મોડ્યુલેટર મોડમ
મોડ્યૂલેટ્સ ડિમોડ્યૂલેટ્સ
મોડેમ ડિમોડ્યૂલેટર
મોડ્યુલેટર ડિમોડ્યૂલેટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP