કમ્પ્યુટર (Computer)
કયા પ્રકારનું કાર્ડ નેટવર્કની ઝડપ અને ક્ષમતા નક્કી કરવા માટેનું ખુબ જ અગત્યનું પરિબળ છે ?

નેટવર્ક ઇન્ટીગ્રેશન કાર્ડ
નેટવર્ક ઇન્ટરફેસ કાર્ડ
નેટવર્ક એક્સેસ કાર્ડ
આમાંથી એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS Wordના ટેબલમાં રહેલી આડી હરોળને શું કહેવાય છે ?

પેરેગ્રાફ (paragraph)
રો (Row)
સેલ (Cell)
કોલમ (Column)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્પ્યુટર કામ કરતી વખતે કોઈ ફાઇલ કોપી કરવાનો કમાન્ડર આપે ત્યારે તે ક્યાં સેવ થાય છે ?

ડેસ્કટોપ
મધરબોર્ડ
ક્લિપ આર્ટ
ક્લિપબોર્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
આંતરરાષ્ટ્રીય અવકાશમથક ઉપર નવુ શરૂ કરાયેલુ સુપર કમ્પ્યૂટર (સ્પેસબોર્ન કમ્પ્યૂટર) ___ દ્વારા વિકસાવવામાં આવ્યું છે.

IBM
હેવલેટ પેકાર્ડ (hp)
Xin-pixn
એપલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP