કમ્પ્યુટર (Computer)
કયા પ્રકારનું કાર્ડ નેટવર્કની ઝડપ અને ક્ષમતા નક્કી કરવા માટેનું ખુબ જ અગત્યનું પરિબળ છે ?

નેટવર્ક ઇન્ટીગ્રેશન કાર્ડ
આમાંથી એક પણ નહિ
નેટવર્ક એક્સેસ કાર્ડ
નેટવર્ક ઇન્ટરફેસ કાર્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
BCC નું પૂરું નામ જણાવો.

બ્લાઇન્ડ કાર્ડ
બ્લેક કાર્બન કોપી
બ્લાઇન્ડ કાર્બન કોપી
બ્લાઇન્ડ કાર્બન કાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
હવામાનની આગાહી માટે નીચે પૈકી કયા કમ્પ્યૂટરનો ઉપયોગ થાય છે ?

સુપર સોનિક કમ્પ્યુટર
ડિજિટલ કમ્પ્યુટર
સુપર કમ્પ્યુટર
વેધર કમ્પ્યુટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP