કમ્પ્યુટર (Computer)
પાવરફૂલ સ્પેડ શીટ સોફ્ટવેર તરીકે કઈ એપ્લીકેશન જાણીતી છે ?

માઈક્રોસોફ્ટ એક્સેલ
વર્ડસ્ટાર
લોટસ
QPRO

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ફાઈબર ઓપ્ટિક વાયરમાં ડેટાનું વહન કયા સ્વરૂપે થાય છે ?

વિદ્યુત
આમાંથી એક પણ નહિ
પ્રકાશ
તરંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP