કમ્પ્યુટર (Computer)
પાવરફૂલ સ્પેડ શીટ સોફ્ટવેર તરીકે કઈ એપ્લીકેશન જાણીતી છે ?

માઈક્રોસોફ્ટ એક્સેલ
લોટસ
વર્ડસ્ટાર
QPRO

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
BMP નું પૂરું નામ શું છે ?

બીટ મેપ પેપર
આપેલ તમામ
બીટ મેપ પિક્ચર
બીટ મેપ પ્રોટોકોલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP