કમ્પ્યુટર (Computer)
ઉચ્ચ કક્ષાના સ્કેનિંગ માટે વપરાતું સ્કેનર કયું છે ?

હેન્ડ હેલ્ડ
ડ્રમ
એક પણ નહીં
ફ્લેટ બેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ગુજરાતી ભાષામાંથી અંગ્રેજી ભાષામાં જવા માટે કી બોર્ડની કઇ કી સંયોજનનો ઉપયોગ થાય છે ?

Alt + Shift
ATL + Ctrl
Ctrl + Shift
આમાંથી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS Excel માં સેલમાં કયા પ્રકારની માહિતી લખી શકાય છે ?

ફક્ત આંકડાકિય
આપેલ તમામ
આંકડાકીય, શાબ્દિક તથા સુત્ર
ફક્ત શાબ્દીક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP