કમ્પ્યુટર (Computer)
SLIP નું પૂરું નામ જણાવો.

સીરીયલ લાઈન ઈન્ટરનેટ પ્રોટોકોલ
સીરીયલ લેઆઉટ ઈન્ટરનેટ પ્રોટોકોલ
સીરીયલ લોજિક ઈન્ટરનેટ પ્રોટોકોલ
સીરીયલ લીંક ઈન્ટરનેટ પ્રોટોકોલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
મોનિટરને બીજા કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે ?

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
Visual Display Unit
Visual Data Unit
Visual Drawing Unit

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
તસવીરોને ડિજીટલ સ્વરૂપમાં રૂપાંતર કરવા માટે કયા સાધનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

પ્રિન્ટર
હાર્ડ ડિસ્ક
મોનિટર
સ્કેનર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP